fbpx

Правилник детски пирин фолк

Правилник

detski_pirin_folk_logo
Детски Пирин Фолк

П Р А В И Л Н И К

на  международния конкурс за

изпълнителско изкуство на песни от  македонска фолклорна област

 „ДЕТСКИ ПИРИН ФОЛК“ САНДАНСКИ 2022

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 На 26 август 2022 г. ще се проведе VI-то издание на „Детски Пирин Фолк“ Сандански като първа фестивална вечер в рамките на „Пирин Фолк“ Сандански. Фестивалът „ПИРИН ФОЛК” САНДАНСКИ е учреден през 1993 г. от Община Сандански, Радио Благоевград и Телевизионен център Благоевград.

Чл.2 Основната цел на фестивала е съхраняване и обогатяване на фолклорната традиция на Пиринска област и културно – историческото наследство на гр. Сандански и региона! Музикален химн на Фестивала е песента „Добре дошли в Сандански, приятели“.

Чл.3   През 2022 г. организацията на Фестивала е възложена на фирма „Ди Ен Кей Медия Груп” ООД – собственик на музикални телевизии Фен Фолк ТВ и BG Music Channel.

Чл.4 Всички решения за функционирането на Фестивала се вземат от Организационен комитет, назначен със Заповед на Кмета на Община Сандански. Ръководният орган за 2022 г. се състои от 6 члена и е в състав:

 1. Председател – представител на Община Сандански – зам. кмет г-жа Павлина Караджова – с управленски функции, права и отговорности от страна на Общината за координационни, административни, организационни, представителни дейности във връзка с организация и провеждане на Фестивала;
 2. Зам. Председател – Кремена Стойкова – с управленски функции, права и отговорности по административни, координационни, търговски, ПР и рекламни дейности на Фестивала;
 3. Директор на Фестивала – Ненчо Касъмов – с управленски функции, права и отговорности по музикално–продуцентски, технически, постановъчни, телевизионно-продукционни, представителни и др. дейности на Фестивала;
 4. Координатор – мл. експерт Валентина Станкова – с оперативни функции по организационни, координационни, търговски, приходи от реклама и др. дейности на Фестивала ;
 5. Експерт PR и реклама – Деница Митева – с оперативни функции по ПР и рекламни, представителни дейности на Фестивала;
 6. Експерт PR и реклама – Албена Бугаринова – с оперативни функции по ПР и рекламни, представителни дейности на Фестивала

 

Чл.5    Официални адреси за кореспонденция, запитвания, допълнителна информация и подаване на кандидатури за участие:

 • София 1330, ж.к. Сердика, ул. Гюешево 85, ет. 3,

„Ди Ен Кей Медия Груп” ООД /за фестивала Пирин Фолк/

               e-mail:   office@fenfolktv.bg

II. ПРОВЕЖДАНЕ НА „ДЕТСКИ ПИРИН ФОЛК“ САНДАНСКИ

Чл.6  „ДЕТСКИ ПИРИН ФОЛК” САНДАНСКИ е с конкурсен и международен характер.

 • Провежда се на 26 август 2022 г./петък/.
 • Същността му е детски конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
 • Изпълнителят изпълнява песента на живо под музикален съпровод от дигитален звукозапис във вариант SB или
 • Провежда се в Летен театър – гр. Сандански с начален час – 20:30 ч.

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕД И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА  СЕЛЕКЦИЯ И КОНКУРС

Чл.7  В конкурса могат да участват изпълнители от България и чужбина на възраст между 8 и 15 навършени години.

 

Кандидатите за участие в „Детски Пирин Фолк“ изпращат предварително на официалните адреси на фестивала: София 1330, ж.к. Сердика, ул. Гюешево 85, ет. 4, „Ди Ен Кей Медия Груп” ООД /за фестивала Пирин Фолк/; e-mail:   office@fenfolktv.bg

– демо запис на изпълнение на живо на песен от македонска фолклорна област /може и акапелно/;

– снимка;

– кратка творческа биография;

– SB или Instr. на песента, с която детето ще се яви на селекция;

– координати за обратна връзка – телефон и e-mail на родител или пълнолетен настойник;

 • Кандидатури за участие се приемат до 18:00 ч. на 27 юни 2022 г.

 

 • На 02 и 03 юли 2022 г. в телевизионен студиен комплекс на „Ди Ен Кей Медия Груп” ООД /адрес: София 1330, ж.к. Сердика, ул. Гюешево 85/ чрез кастинг се извършва селекция на изпълнители за „Детски Пирин Фолк“. Уведомлението за  мястото, реда и начините за провеждане се извършва от организаторите предварително по телефон и на имейл адрес, предоставени предварително от участниците.
 • Обявяване на резултатите от селекцията и допуснатите до участие изпълнители става до 20 юли 2022 г. на официалния сайт на фестивала www.pirinfolk.com и www.fenfolktv.bg

 

Чл.8   В конкурса за изпълнителско изкуство за деца „Детски Пирин Фолк“, провеждащ се на 26 август 2022 г., се допускат:

 • До 20 (двадесет) изпълнители;
 • 5 (пет) изпълнители като резерва, в случай на отпадане на други селектирани и одобрени.
 • Всички изпълнители в „Детски Пирин Фолк“ трябва да са на възраст между 8 (осем) и 15 (петнадесет) навършени години.
 • Артист – изпълнител в „Детски Пирин Фолк“ може да участва само с 1 (едно) изпълнение. Не е задължително изпълнението да е на песента, с която участникът се е явил на селекция.

Чл.9 Общи положения:

 • След подписване на договори за участие във Фестивала, участниците се приемат окончателно.
 • Договорите се подписват с родител или пълнолетен настойник на участника.
 • В случай, че не се постигне споразумение чрез договор между авторски екип и изпълнител и организаторите, изпълнителят отпада и мястото се заема от следващ в класацията от броя на определените резерви.
 • В случай на необходимост след селекцията следва реализация на творбите, като това се осъществява от авторите им в диалог и сътрудничество с Директора на Фестивала или посочено от него лице. Целта е качеството на музикалната продукция да е на високо ниво,  което може да наложи крайния брой творби по лимит да не се постигне. В такъв случай организаторите си запазват правото да възложат на изявени автори да създадат недостигащия брой творби до  необходимия лимит  на творби по чл.8 от Правилника.
 • На посочените телефон и актуален e-mail, участниците се уведомяват. Всеки участник се счита за надлежно и своевременно информиран  и уведомен за съобщеното, независимо от това кое е лицето, което приема или получава съобщението.
 • Публикация на официалната интернет страница на Фестивала www.pirinfolk.com и www.fenfolktv.bg oтносно спазени или неспазени условия и други възникнали обстоятелства, отнасящи се за реда и цялостното функциониране на Фестивала, се счита за надлежно  уведомление на отделните лица,  поименно упоменати.
 • Срокът за подаване и обработка на конкурсните материали се определя по съответен ред и се публикува на официалната интернет страница на Конкурса.
 • Допуска се публичното музикално-сценично представяне да се изпълнява:

а/ Индивидуално от артист-изпълнител или дует;

б/  Индивидуално от артист-изпълнител и собствен танцово-артистичен съпорт и/или друг музикално-артистичен съпорт след предварително одобрение от Организатора;

в/ Артист-изпълнители във формации (групи) – триа и квартети;

г/  Общият брой  на всички изпълнители на сцена не може да надвишава повече от

16 (шестнадесет) лица.

 

 • а/ Публичното музикално-сценично представяне на всяка една песен се  изпълнява на сцена единствено и само по сценарий и режисура на Организатора:

б/ в „Детски Пирин Фолк“ – на живо под музикален съпровод  от дигитален звукозапис във вариант:

 • SB (синбек -мастер с вокали);
 • (инструментал – мастер);

в/ Окончателното решение и изборът за използване на варианта за музикалния съпровод  от дигитален звукозапис, респ. SB или  Instr.  за публичното музикално- сценично  представяне на песента, принадлежи и се определя от Организатора.

г/ Eдна песен може да бъде изпълнена в конкурсната програма само от един изпълнител – не се допуска дублиране на песни. Окончателното решение се взима от Организатора.

 

 • Текстовете и сценичното поведение на артист-изпълнителите, изпълняващи песента, не трябва да уронват по никакъв начин престижа на Фестивала, както и на всички юридически и физически лица, които участват в неговата организация и реализация. Вулгарен, дискриминационен или друг неприемлив език, жестомимика и поведение са недопустими.
 • Не се допускат песни и изпълнения, които пряко или косвено противоречат на добрите нрави, особено ако съдържат порнография или намеци за порнография, възхваляват или оневиняват жестокост или насилие, подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към поведение, което нарушава обществения ред или общоприетите норми или подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак, или внушаващи национална, политическа, етническа, религиозна, полова и расова нетърпимост, или са насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на децата, или разпространяват търговски съобщения.
 • Сценичното поведение и цялостната визия на артист-изпълнителите,  изпълняващи песента, следва да са  съобразени  с критериите за участие на Фестивала и по никой начин не може да компрометират постановъчната концепция, сценична и телевизионна драматургия и реализация на конкурсите, визията  и целите на Фестивала.
 • Сценичното облекло на участниците в „Детски Пирин Фолк“ следва да бъде във вид със застъпени автентични и/или стилизирани фолклорни елементи в кройка, шевица, бродерия, апликация, аксесоари, украшения и други в етнографската стилистика на македонска фолклорна област.
 • При публичното изпълнение и представяне на всяка песен не са позволени търговски послания или съобщения.
 • Одобрените за участие изпълнители се задължават да изпълняват своите песни във всички предвидени по програма етапи (вкл. нововъзникнали етапи), съпътстващи събития и мероприятия, съобразно програмата и целите на Фестивала.

 

IV. ЖУРИ

Чл.10  Фестивалът „ ПИРИН ФОЛК” САНДАНСКИ 2022 учредява за „ДЕТСКИ ПИРИН ФОЛК“ 2022:

 • Селекционно жури до 7 (седем) члена в т.ч. и председателят му. Членовете на селекционното жури работят анонимно, независимо един от друг, писмено, по общи критерии с индивидуална Селекционна карта по десетобалната система, на лична и професионална отговорност за всяко едно изпълнение и участник. Всеки член на журито удостоверява собственоръчно с подписа си автентичността на оценката си.
 • Фестивалното жури е до 7 (седем) члена в т.ч. председателят му. Поради международния характер на фестивала в състава му може да се включват и чуждестранни специалисти. Фестивалното жури е публично.
 • Членовете на Фестивалното жури работят в реално време писмено по общи критерии и индивидуална „Карта за гласуване“ (бланкова форма), чрез десетобалната система, на лична и професионална отговорност за всяко едно изпълнение. Всеки член на журито удостоверява собственоръчно с подписа си автентичността на оценката си. Информацията и данните от Картата за гласуване се обобщават и протоколират след последнотоизпъление от конкурсната програма. При оценяването на песните най-високата и най-ниската обща оценка отпадат и изпълнението се класира според броя от точки, които е набрало.
 • Обобщените резултати и фактическо гласуване се оповестява на 26 август 2022 г. и се публикува на официалния сайт на фестивала www.pirinfolk.com и www.fenfolktv.bg;
 • Членовете на Селекционното жури са различни от членовете на Фестивалното жури;

V. НАГРАДЕН  ФОНД

Чл.11  /а/ Фестивалното жури определя 3 (три)  награди за конкурса:

І-ва награда – почетен знак и грамота;

ІІ-ра  награда – почетен знак и грамота;

ІІІ-та награда – почетен знак и грамота;

/б/ Специални награди:

– Награда на Кмета на Община Сандански –почетен знак и грамота;

– Награда на ФенФолк ТВ;

в/ На 28 август 2022 г. спечелилият I-ва награда на фестивалното жури изпълнява песента си на живо в Летен театър – гр. Сандански;

 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 11 Всеки участник трябва да бъде придружен задължително от родител или законен настойник, който носи отговорност за него по време на Фестивала.

Чл.12   (1) Организаторите поемат разходите за нощувка на:

– изпълнителите в „Детски Пирин Фолк“ и по един пълнолетен придружител;

(2)  Организаторите не поемат ангажимент по настаняването и отговорност за заплащане и разходи за нощувки на на лица извън чл. 12 (1)

Чл. 13 Изменения и допълнения в този Правилник се извършват  по реда на разглеждане и утвърждаване единствено с решение на Организационния комитет.

Чл. 14 Организаторите си запазват правото за промяна на обявените срокове и начин на провеждане на Фестивала в случай на особени непредвидени мерки и обстоятелства във връзка с епидемиологичната обстановка в страната.

 

Юни 2022г.

От Организационния  комитет на „Пирин Фолк” Сандански  2022.

BG MUSIC RADIO Очаквайте скоро

Current track

Title

Artist