fbpx

Аудитория

Аудитория

BG MUSIC CHANNEL e предназначена предимно за младите хора, но съдържанието ѝ задоволява интересите и потребностите на по-голяма част от населението. Основната аудитория е активно, социално и мобилно градско население, разделена 50 на 50% мъже / жени. Основните таргет групи са в диапазона 18-34г., модерни и комуникативни хора, слушащи и интересуващи се от модерна българска музика.

ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ / ТАРГЕТ ГРУПИ:

Населено място: градско население
Пол: 50% мъже – 50%жени
Първични възрастови групи: 18-24, 25-29, 30-34
Вторични възрастови групи: 10-14, 15-17, 35-39, 40-44
Доходи: средни и високи
Образование: средно, висше
Етнос: без оглед

BG MUSIC RADIO Очаквайте скоро

Current track

Title

Artist